Exterior

Teixits especialment fabricats per donar les màximes garanties de durabilitat en condicions d'intempèrie.

Toldos Protecsol treballa amb les principals cases fabricants de teixits.