Enrotllables

Instal·lacions en què el teixit s'enrotlla en un eix central. Aquest enrotllament pot ser de forma manual (sistemes A i M) o bé mitjançant motor (sistema C)