Stor / Pachetto

Els stors són un dels models més populars de cortina per la seva funcionalitat i caràcter decoratiu.  Disponible amb dues opcions:

 

  • Plegable amb varilles: amb formes rectes i proporcionades

 

  • Plegable sense varilles (pacchetto) amb una caiguda natural del teixit